+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK

Wat is goed voor wetlands?

Wat is goed voor wetlands?

Wat is goed voor wetlands?

Het is nodig dat in wetlands natuurlijke processen kunnen plaatsvinden. Waterstanden moeten kunnen rijzen en dalen, rivieren en beken moeten speelruimte hebben. Ook moeten oevers kunnen aangroeien, slib en bagger kunnen bezinken en delen moeten kunnen dichtgroeien met planten. Heel belangrijk is dat er flauwe overgangen blijven bestaan tussen land en water, waar veel water- en oeverplanten groeien. Zulke oevers zijn de gouden randen van  wetlands. Het is nodig dat wetlands steeds gevoed worden met voldoende vers binnenstromend water.